semantic

SEMÁNTIC, -Ă, semantici, -ce, s.f., adj. I. s.f. 1. Ramură a lingvisticii care se ocupă cu studierea sensurilor cuvintelor şi a evoluţiei acestor sensuri; semasiologie, semantism. 2. (log.) Teoria interpretării unui anumit sistem formalizat prin alt sistem formalizat. II. adj. Care ţine de semantică (I 1), care se referă la sensurile cuvintelor; semasiologic. – Din fr. sémantique.
Trimis de RACAI, 07.10.2007. Sursa: DEX '98

SEMÁNTIC adj., s. 1. adj. (lingv.) semasiologic. (Modificări semantic suferite de un cuvânt.) 2. s., adj. (FILOZ.) semanticist. (semanticii provin din logica simbolică.)
Trimis de siveco, 22.11.2007. Sursa: Sinonime

semántic adj. m., pl. semántici; f. sg. semántică, pl. semántice
Trimis de siveco, 02.04.2009. Sursa: Dicţionar ortografic

SEMÁNTI//C čă (či, če) Care ţine de semantică; propriu semanticii. Valoare čă. Studiu semantic. /<fr. sémantique
Trimis de siveco, 29.06.2006. Sursa: NODEX

SEMÁNTIC, -Ă adj. Referitor la sensurile cuvintelor; semasiologic. [< fr. sémantique, cf. gr. semantikos < sema – semn].
Trimis de LauraGellner, 02.04.2009. Sursa: DN

SEMÁNTIC, -Ă I. adj. referitor la semantică; semasiologic. o câmp semantic = ansamblu de cuvinte aflate într-o strânsă corelaţie de sens. II. s. f. 1. ramură a lingvisticii care studiază sensurile cuvintelor şi evoluţia lor în timp; semasiologie. ♢ sens lexical; (p. ext.) semnificaţie; semantism. o ă artei = ramură a semanticii care se ocupă cu înţelesul cuvintelor în limbajul literar. 2. parte a semioticii care studiază raportul semnelor cu obiectele desemnate. o (fil.) semantic generală = curent apărut la începutul sec. XX în SUA, care cercetează limbile "naturale" mai ales din punct de vedere sociologic şi pragmatic. 3. (inform.) ansamblul regulilor ce definesc înţelesul fiecărui program, semnificaţia propoziţiilor într-un limbaj. ♢ teoria interpretării unui anumit sistem formalizat prin alt sistem formalizat. (< fr. sémantique)
Trimis de raduborza, 05.06.2008. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Semantic — Sem*an tic, Semantical Sem*an tic*al, n. sing. or pl. [Gr. shmantikos having meaning, from sh^ma a sign.] 1. pertaining to the meanings of words. [PJC] 2. of or pertaining to semantics. [PJC] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • semantic — 1894, from Fr. sémantique, applied by Michel Bréal (1883) to the psychology of language, from Gk. semantikos significant, from semainein to show, signify, indicate by a sign, from sema sign (Doric sama) …   Etymology dictionary

  • semantic — ► ADJECTIVE ▪ relating to meaning in language or logic. DERIVATIVES semantically adverb semanticity noun. ORIGIN Greek s mantikos significant …   English terms dictionary

  • semantic — [sə man′tik] adj. [Gr sēmantikos, significant < sēmainein, to show, explain by a sign < sēma, a sign, symbol < IE * dhyāmṇ (> Sans dhyāman, thought) < base * dhyā , to see, behold] 1. of or pertaining to meaning, esp. meaning in… …   English World dictionary

  • semantic — semantically, adv. /si man tik/, adj. 1. of, pertaining to, or arising from the different meanings of words or other symbols: semantic change; semantic confusion. 2. of or pertaining to semantics. Also, semantical. [1655 65; < Gk semantikós… …   Universalium

  • semantic — [[t]sɪmæ̱ntɪk[/t]] ADJ: usu ADJ n Semantic is used to describe things that deal with the meanings of words and sentences. He did not want to enter into a semantic debate …   English dictionary

  • semantic — se•man•tic [[t]sɪˈmæn tɪk[/t]] also se•man′ti•cal adj. 1) ling. of or pertaining to meaning or arising from the different meanings of words or other symbols: semantic change; semantic confusion[/ex] 2) ling. of or pertaining to semantics •… …   From formal English to slang

  • semantic — adj. Semantic is used with these nouns: ↑distinction …   Collocations dictionary

  • semantic — also semantical adjective Etymology: Greek sēmantikos significant, from sēmainein to signify, mean, from sēma sign, token Date: 1894 1. of or relating to meaning in language 2. of or relating to semantics • semantically adverb …   New Collegiate Dictionary

  • semantic — См. semàntico …   Пятиязычный словарь лингвистических терминов

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.