control

CONTRÓL, controale, s.n. 1. Analiză permanentă sau periodică a unei activităţi, a unei situaţii etc. pentru a urmări mersul ei şi pentru a lua măsuri de îmbunătăţire. ♢ Lucrare de control = lucrare scrisă prin care se verifică periodic cunoştinţele elevilor sau ale studenţilor. Cifră de control = exponent care indică limitele cantitative ale producţiei. Punct de control = loc fix (la marginea unui oraş, a ţării etc.) unde organele autorităţii supraveghează îndeplinirea formalităţilor legale de către cei care trec. Control obştesc = formă de control social, specifică ţărilor socialiste, care se exercită de către masele largi de oameni ai muncii şi de reprezentanţii organizaţiilor de masă şi obşteşti. ♦ Supraveghere continuă (morală sau materială); stăpânire, dominaţie. ♦ Putere de dirijare a propriilor sale gesturi şi mişcări. 2. Instituţie sau grup de persoane care supraveghează anumite activităţi. 3. (La pl.) Registru de evidenţă a personalului (şi animalelor) unei unităţi militare. – Din fr. contrôle.
Trimis de IoanSoleriu, 01.06.2004. Sursa: DEX '98

CONTRÓL s. 1. v. verificare. 2. inspectare, inspecţie, revizie, verificare. (controlul a decurs în bune condiţii.) 3. v. supraveghere. 4. v. comandă. 5. (med.) vizită. (control medical.) 6. dominaţie, supremaţie. (Deţine controlul în industria petrolieră.)
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

contról s. n., pl. controále
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

CONTR//ÓL controloále f. 1) Examinare a unei activităţi pentru a asigura buna ei desfăşurare. A ţine sub control.Lucrare de control lucrare scrisă prin care se verifică periodic cunoştinţele elevilor sau ale studenţilor. 2) Organ care are însărcinarea de a controla. ♢ Punct de control loc unde organele autorizate supraveghează îndeplinirea formalităţilor legale. 3) Verificare a propriilor manifestări; autocontrol. /<fr. contrôle
Trimis de siveco, 01.01.2006. Sursa: NODEX

CONTRÓL s.n. 1. Verificare, analiză permanentă sau periodică a unei activităţi pentru a urmări mersul ei şi pentru a lua măsuri de îmbunătăţire. ♦ Supraveghere continuă (morală sau materială); stăpânire. ♦ Putere de dirijare a propriilor gesturi şi mişcări. ♢ Cifră de control = exponent care indică limitele cantitative ale producţiei. 2. Instituţie însărcinată cu supravegherea unor activităţi. 3. (La pl.) Registru de evidenţă a personalului (şi animalelor) unei unităţi militare. [pl. -oale, -oluri. / < fr. contrôle].
Trimis de LauraGellner, 17.04.2006. Sursa: DN

contról (-luri), s.n. – Analiză a unei activităţi, inspecţie, verificare. – var. (Trans.) controlă. fr. contrôle, şi în Trans. din germ. Kontrolle. – Der. controla, vb. (a supune controlului; a verifica; a inspecta); controlor (var. înv. controler), s.m., din fr. contrôleur (sec. XVIII).
Trimis de blaurb, 25.05.2007. Sursa: DER

CONTRÓL s. n. 1. verificare a unei activităţi pentru a urmări mersul ei şi pentru a lua măsuri de îmbunătăţire. o cifră de control = exponent care indică limitele cantitative ale producţiei; lucrare de control = lucrare scrisă prin care se verifică periodic cunoştinţele elevilor şi studenţilor. ♢ urmărire a funcţionării unui sistem tehnic, proces tehnologic etc. ♢ supraveghere continuă (morală sau materială). 2. stăpânire. ♢ dirijare a propriilor mişcări şi manifestări. 3. instituţie însărcinată cu supravegherea unor activităţi. 4. (pl.) registru de evidenţă a personalului (şi a animalelor) unei unităţi militare. (< fr. contrôle)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • CONTROL-M — is batch scheduling software produced by BMC Software, originally written for mainframes but also available for distributed computing platforms including Unix, Windows, Linux and OpenVMS environments. BMC Software claims that CONTROL M is the… …   Wikipedia

 • Control — Con*trol , n. [F. contr[^o]le a counter register, contr. fr. contr r[^o]le; contre (L. contra) + r[^o]le roll, catalogue. See {Counter} and {Roll}, and cf. {Counterroll}.] 1. A duplicate book, register, or account, kept to correct or check… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Control — Con*trol , v. t. [imp. & p. p. {Controlled}; p. pr. & vb. n. {Controlling}.] [F. contr[^o]ler, fr. contr[^o]le.] [Formerly written {comptrol} and {controul}.] 1. To check by a counter register or duplicate account; to prove by counter statements; …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Control-M — may refer to: An alternative way to do a carriage return in the ASCII character set A scheduling computer software, see BMC Control M Panasonic Professional/Industrial video 5 pin mini DIN editing Control M protocol This disambiguation page lists …   Wikipedia

 • Control — Contents 1 Entertainment, sports and games 1.1 Literature 1.2 Film 1.3 …   Wikipedia

 • control — I. verb (controlled; controlling) Etymology: Middle English countrollen, from Anglo French contrerouler, from contreroule copy of an account, audit, from Medieval Latin contrarotulus, from Latin contra + Medieval Latin rotulus roll more at roll… …   New Collegiate Dictionary

 • control — 1. Authority that may be less than full command exercised by a commander over part of the activities of subordinate or other organizations. 2. In mapping, charting, and photogrammetry, a collective term for a system of marks or objects on the… …   Military dictionary

 • Control engineering — Control systems play a critical role in space flight Control engineering or Control systems engineering is the engineering discipline that applies control theory to design systems with predictable behaviors. The practice uses sensors to measure… …   Wikipedia

 • Control chart — One of the Seven Basic Tools of Quality First described by Walter A. Shewhart …   Wikipedia

 • Control (Janet Jackson album) — Control …   Wikipedia

 • Control (Janet Jackson song) — Control Single by Janet Jackson from the album Control …   Wikipedia


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.