control

CONTRÓL, controale, s.n. 1. Analiză permanentă sau periodică a unei activităţi, a unei situaţii etc. pentru a urmări mersul ei şi pentru a lua măsuri de îmbunătăţire. ♢ Lucrare de control = lucrare scrisă prin care se verifică periodic cunoştinţele elevilor sau ale studenţilor. Cifră de control = exponent care indică limitele cantitative ale producţiei. Punct de control = loc fix (la marginea unui oraş, a ţării etc.) unde organele autorităţii supraveghează îndeplinirea formalităţilor legale de către cei care trec. Control obştesc = formă de control social, specifică ţărilor socialiste, care se exercită de către masele largi de oameni ai muncii şi de reprezentanţii organizaţiilor de masă şi obşteşti. ♦ Supraveghere continuă (morală sau materială); stăpânire, dominaţie. ♦ Putere de dirijare a propriilor sale gesturi şi mişcări. 2. Instituţie sau grup de persoane care supraveghează anumite activităţi. 3. (La pl.) Registru de evidenţă a personalului (şi animalelor) unei unităţi militare. – Din fr. contrôle.
Trimis de IoanSoleriu, 01.06.2004. Sursa: DEX '98

CONTRÓL s. 1. v. verificare. 2. inspectare, inspecţie, revizie, verificare. (controlul a decurs în bune condiţii.) 3. v. supraveghere. 4. v. comandă. 5. (med.) vizită. (control medical.) 6. dominaţie, supremaţie. (Deţine controlul în industria petrolieră.)
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

contról s. n., pl. controále
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

CONTR//ÓL controloále f. 1) Examinare a unei activităţi pentru a asigura buna ei desfăşurare. A ţine sub control.Lucrare de control lucrare scrisă prin care se verifică periodic cunoştinţele elevilor sau ale studenţilor. 2) Organ care are însărcinarea de a controla. ♢ Punct de control loc unde organele autorizate supraveghează îndeplinirea formalităţilor legale. 3) Verificare a propriilor manifestări; autocontrol. /<fr. contrôle
Trimis de siveco, 01.01.2006. Sursa: NODEX

CONTRÓL s.n. 1. Verificare, analiză permanentă sau periodică a unei activităţi pentru a urmări mersul ei şi pentru a lua măsuri de îmbunătăţire. ♦ Supraveghere continuă (morală sau materială); stăpânire. ♦ Putere de dirijare a propriilor gesturi şi mişcări. ♢ Cifră de control = exponent care indică limitele cantitative ale producţiei. 2. Instituţie însărcinată cu supravegherea unor activităţi. 3. (La pl.) Registru de evidenţă a personalului (şi animalelor) unei unităţi militare. [pl. -oale, -oluri. / < fr. contrôle].
Trimis de LauraGellner, 17.04.2006. Sursa: DN

contról (-luri), s.n. – Analiză a unei activităţi, inspecţie, verificare. – var. (Trans.) controlă. fr. contrôle, şi în Trans. din germ. Kontrolle. – Der. controla, vb. (a supune controlului; a verifica; a inspecta); controlor (var. înv. controler), s.m., din fr. contrôleur (sec. XVIII).
Trimis de blaurb, 25.05.2007. Sursa: DER

CONTRÓL s. n. 1. verificare a unei activităţi pentru a urmări mersul ei şi pentru a lua măsuri de îmbunătăţire. o cifră de control = exponent care indică limitele cantitative ale producţiei; lucrare de control = lucrare scrisă prin care se verifică periodic cunoştinţele elevilor şi studenţilor. ♢ urmărire a funcţionării unui sistem tehnic, proces tehnologic etc. ♢ supraveghere continuă (morală sau materială). 2. stăpânire. ♢ dirijare a propriilor mişcări şi manifestări. 3. instituţie însărcinată cu supravegherea unor activităţi. 4. (pl.) registru de evidenţă a personalului (şi a animalelor) unei unităţi militare. (< fr. contrôle)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • control — con·trol vt con·trolled, con·trol·ling 1: to exercise restraining or directing influence over esp. by law 2: to have power or authority over precedent control s the outcome in this case 3: to have controlling interest in control n …   Law dictionary

  • control — sustantivo masculino 1. Examen o comprobación de personas o cosas cuyo conocimiento interesa: Realicé un control de matemáticas. La directora lleva el control de los alumnos que faltan a clase. 2. Vigilancia: Ese preso está sometido a fuerte… …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

  • CONTROL-M — is batch scheduling software produced by BMC Software, originally written for mainframes but also available for distributed computing platforms including Unix, Windows, Linux and OpenVMS environments. BMC Software claims that CONTROL M is the… …   Wikipedia

  • Control — puede referirse: a la tecla Control de los teclados informáticos; al control remoto o mando a distancia, es un dispositivo electrónico usado para realizar una operación remota (o telemando) sobre una máquina; a una muestra testigo; al capítulo… …   Wikipedia Español

  • Control — Con*trol , n. [F. contr[^o]le a counter register, contr. fr. contr r[^o]le; contre (L. contra) + r[^o]le roll, catalogue. See {Counter} and {Roll}, and cf. {Counterroll}.] 1. A duplicate book, register, or account, kept to correct or check… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • control — ► NOUN 1) the power to influence people s behaviour or the course of events. 2) the restriction of an activity or phenomenon. 3) a means of limiting or regulating something: exchange controls. 4) a device by which a machine is regulated. 5) the… …   English terms dictionary

  • Control — ist der Originaltitel eines Spielfilms von Tim Hunter aus dem Jahr 2004, siehe Control – Du sollst nicht töten der Titel eines Spielfilms von Giuliano Montaldo, siehe Control (1987) der Titel eines Spielfilms von Anton Corbijn, siehe Control… …   Deutsch Wikipedia

  • control — [kən trōl′] vt. controlled, controlling [ME countrollen < Anglo Fr contreroller < Fr contrerole < ML contrarotulus, a counter, register < L contra, against + rotulus: see ROLL] 1. Obs. to check or verify (payments, accounts, etc.) by… …   English World dictionary

  • control — (Del fr. contrôle). 1. m. Comprobación, inspección, fiscalización, intervención. 2. Dominio, mando, preponderancia. 3. Oficina, despacho, dependencia, etc., donde se controla. 4. puesto de control. 5. Regulación, manual o automática, sobre un… …   Diccionario de la lengua española

  • Control — Con*trol , v. t. [imp. & p. p. {Controlled}; p. pr. & vb. n. {Controlling}.] [F. contr[^o]ler, fr. contr[^o]le.] [Formerly written {comptrol} and {controul}.] 1. To check by a counter register or duplicate account; to prove by counter statements; …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.