ca

CA1 adv., interj. a. adv. I. (Se compară două sau mai multe lucruri, fiinţe, situaţii) 1. La fel cu, cum (e), precum (e), după cum (e). O carte ca cea din raft. ♢ expr. Ieri ca (şi) astăzi = totdeauna. Ca (şi) cum = parcă. ♦ Cât. Înalt ca bradul. 2. Aproape, cam, aproximativ. ♢ expr. Ca mâine(-poimâine) = în curând. Ca ieri(-alaltăieri) = de puţin timp. 3. Decât. E mult mai frumos ca acesta. II. 1. (Se compară o noţiune cu ea însăşi) În felul..., cum e obiceiul, cum se ştie. Tinerii, ca tinerii, se zbenguiesc. ♢ expr. Toate ca toate, dar... = toate le înţeleg, dar... ♦ Treacă-meargă, fie. Ziua, ca ziua, trece vremea mai repede. 2. În calitate de..., fiind... El înainte, ca ghid, iar noi după el, ca vizitatori. ♦ În loc de..., drept... Se poate socoti ca răsplată. ♢ expr. (fam.) Ca ce? = pentru ce? cu ce scop? 3. Cu privire la..., în ce priveşte... Ca formă, lucrarea este bine prezentată. 4. (Explicativ sau enumerativ) Cum, precum, aşa, bunăoară, de exemplu. Animale sălbatice, ca: râşi, urşi, vulpi. B. interj. (reg.) Ia! Ei! Ca dă-te mai încoace şi mai spune o dată. lat. quam.
Trimis de valeriu, 05.03.2005. Sursa: DEX '98

CA2 conj. (Urmat, cu sau fără intercalări, de "să") Introduce subordonate cu predicatul la conjunctiv. – lat. qua.
Trimis de valeriu, 10.01.2003. Sursa: DEX '98

CA adv. v. [i]aproape, aproximativ, cam, circa, vreo.
Trimis de siveco, 24.11.2008. Sursa: Sinonime

CA adv., prep., conj. 1. adv. decât. (E mai în vârstă ca el.) 2. adv., prep. cât. (E înalt ca bradul.) 3. cât, cum, precum. (Noi ca şi ei...) 4. adv. drept. (Socoteşte-te ca absent.) 5. conj. prep. de, drept, pentru, spre. (ca încercare.) 6. prep. drept, (înv. şi reg.) spre. (Cere ca răsplată ...)
Trimis de siveco, 05.08.2004. Sursa: Sinonime

CA-LA-BREÁZA s. breaza (art.), ungureasca (art.), de doi. (Dansul popular românesc ca.)
Trimis de siveco, 23.11.2007. Sursa: Sinonime

ca adv., conjcţ., interj.
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

ca şi când loc. conjcţ.
Trimis de siveco, 27.01.2009. Sursa: Dicţionar ortografic

CA1 adv. 1) (exprimă un raport comparativ) Asemănător cu; similar cu; de felul; de tipul. Negru ca tăciunele. 2) (exprimă un raport temporal) Cireşele s-au copt anul acesta mai devreme ca de obicei. ♢ Ca mâine, poimâine în curând. Ca ieri (alaltăieri) de puţin timp. 3) (exprimă un raport relaţional) Privitor la...; în ce priveşte. Ca valoare, lucrarea lasă de dorit. 4) (exprimă un raport de suplinire) În calitate de...; fiind. Ca pedagog, era neîntrecut. 5) (exprimă un raport de similitudine) Băiatu-i ca băiatul. 6) (exprimă un raport dubitativ în diferite îmbinări stabile) Toate ca toate. /<lat. quam
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

CA2 conj. I. (urmat de ) 1) (exprimă un raport final) Pentru ca; aşa ca. Pleacă repede, ca să nu întârzie. 2) (exprimă un raport modal) A vorbit aşa, ca să fie înţeles. 3) (exprimă un raport completiv) Doreşte ca să se reîntoarcă. 4) (exprimă un raport consecutiv) Încât. Prea mare e groapa, ca să o poţi sări. II (în locuţiune, exprimă un raport temporal de posterioritate) Înainte de. A ajuns acasă înainte ca să înceapă ploaia. /<lat. qu[i]a
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

ca adv.1. La fel cu, cum(e), precum(e) (exprimă o egalitate sau o asemănare). – 2. La fel cu, asemenea (exprimă o comparaţie al cărui al doilea termen este ipotetic sau ireal; mai ales în forma compusă ca şi). – 3. În felul (exprimă o comparaţie retorică a obiectului în sine, pentru a sublinia că este vorba de ceva cu totul normal): ca pe el, toate ca toate.4. Cît (introduce al doilea termen al unei comparaţii). – 5. Aşa cum, precum (introduce o enumerare). – 6. Aproximativ, aproape, cam (mai ales în forma compusă ca la). – 7. În calitate de, în loc de, în chip de. – 8. În sfîrşit, o dată (în forma compusă folosită popular ci ca sau ci ca mai). – Mr., megl., istr. ca. Lat quam (Puşcariu 243; REW 6928; Candrea-Dens., 203; DAR); cf. cam, şi prov. qua(n), sp. cuan, port. quão. Odinioară a avut sensul de "aproximativ" (6), care astăzi este propriu lui cam; s-a separat de acest cuvînt, cu care este de fapt identic într-o epocă relativ recentă. Cu funcţie prepoziţională se construieşte cu acuz.: ca mine (sau ca pe mine , cînd primul termen al comparaţiei este în acuz.). Aşa cum ca introduce comparaţii nominale, formele compuse ca şi, ca şi cum, ca şi cînd introduc comparaţii verbale şi par a fi formaţii interne ale rom.; totuşi, Philippide, Principii, 84 şi Pascu, I, 59, derivă pe ca şi din lat. quasi.
Trimis de blaurb, 20.12.2006. Sursa: DER

ca conj.1. (înv.) Pentru că, întrucît. – 2. Pentru ca, cu scopul ca. lat. quia (Puşcariu 244; DAR; Sandfeld, REB, I, 100-7; Rosetti, II, 117). Sensul s-a pierdut din sec. XVII. Astăzi apare numai cu sensul 2, şi totdeauna în compunere, ca să, deci pentru a introduce un conjuctiv. Folosirea lui ar trebui să se reducă la prop. care indică finalitate sau consecinţă: mă duc, ca să nu-l MAI văd, dar nu vreau să-l mai văd. Totuşi, uzul cere prezenţa lui ca, atunci cînd conjunctivul nu urmează imediat după verbul principal: nu vreau să mă vadă toată lumea, dar: nu vreau ca toată lumea să mă vadă. Perfecta echivalenţă a acestor două expresii este cauza pentru care folosirea lui ca să s-a extins exagerat, astfel încît este uşor să se spună, impropriu, nu vreau ca să mă vadă toată lumea. Această formă incorectă este simţită tot mai puţin ca atare, aşa că astăzi ca să a devenit mai mult sau mai puţin echivalent al lui . Pentru der. romanici ai lui quia (v. it., it. de sud, v. sp., v. port. ca, it. che, prov., fr., cat., sp., port. que), cf. J. Jaquet, Recherches sur l’origine de la conj. que et des formes romanes équivalentes, Paris, 1894, şi REW 6954, unde, totuşi, lipsesc rom. ca, mr. ca să (tra să), megl. ca si.
Trimis de blaurb, 03.12.2006. Sursa: DER

Dicționar Român. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.