turn

TURN, turnuri, s.n. 1. Construcţie prismatică sau cilindrică, clădită separat sau făcând parte dintr-un complex arhitectural, fiind de obicei mai înaltă decât celelalte construcţii. ♢ Turn de răcire = construcţie de lemn, de piatră, de beton armat etc. în care apa dintr-o instalaţie termică complexă cedează o anumită cantitate de căldură, transmiţând-o aerului înconjurător. Turn de sondă = turlă (2). Turn de extracţie = construcţie de suprafaţă situată deasupra gurii unui puţ de mină şi prevăzută cu diverse utilaje. Turn de apă = castel de apă. ♢ expr. Turn de fildeş, denumeşte izolarea de viaţă, de realităţile înconjurătoare a unui scriitor, artist etc. ♦ (Rar) Coş de fabrică. 2. Tură2. – Din germ. Turm.
Trimis de ana_zecheru, 13.09.2007. Sursa: DEX '98

TURN s. 1. foişor. (turn de pază.) 2. (ind.) turn de sondă v. turlă. 3. v. tură.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

turn s. n., pl. túrnuri
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

TURN turnuri n. 1) Construcţie înaltă cu secţiune transversală mică, ridicată separat sau în cadrul unui complex arhitectural. ♢ turn de apă turn folosit drept rezervor de apă. turn de răcire răcitor de apă dintr-un circuit închis al unei instalaţii termice. turn de fildeş simbol al izolării de realitate. 2) Piesă la jocul de şah reprezentând un turn crenelat care poate fi mişcat numai în linie dreaptă şi în două direcţii; tură. /<germ. Turm
Trimis de siveco, 11.11.2007. Sursa: NODEX

TURN1 s.n. 1. Construcţie de zidărie, de beton etc., de înălţime relativ mare în raport cu dimensiunile bazei. ♦ Turn-lanternă = turn susţinut de patru arce mari şi străpuns de goluri prin care se asigură iluminatul unei biserici, care se înalţă deasupra careului transeptului; turn de fildeş = expresie arătând izolarea unui scriitor, artist etc., de realităţile înconjurătoare. 2. (Şah) Tură2. [< germ. Turm].
Trimis de LauraGellner, 11.11.2007. Sursa: DN

TURN2 s.n. (geol.) Formă de relief proeminentă, izolată, cu aspect prismatic, formată din calcare, conglomerate şi alte roci. [cf. germ. Turm, fr. tour].
Trimis de LauraGellner, 11.11.2007. Sursa: DN

TURN1 s. n. 1. construcţie de zidărie, de beton etc., de înălţime relativ mare în raport cu dimensiunile bazei. o turn -lanternă = turn susţinut de patru arce mari şi străpuns de goluri prin care se asigură iluminatul unei biserici, care se înalţă deasupra careului transeptului; (tehn.) turn de extracţie = construcţie deasupra gurii unui puţ de mină în care se află dispozitivele de ghidare a cablurilor cu care se realizează manevra de transport din puţ; turn de control = construcţie foarte înaltă, din care se dirijează zborurile de pe un aerodrom; turn de fildeş = expresie indicând izolarea unui scriitor, artist de realităţile înconjurătoare. 2. tură2. (< germ. Turm)
Trimis de raduborza, 11.11.2007. Sursa: MDN

TURN2 s. n. formă de relief proeminentă, izolată, cu aspect prismatic, din calcare, conglomerate şi alte roci. (< germ. Turm, fr. tour)
Trimis de raduborza, 11.11.2007. Sursa: MDN

turn (-nuri), s.n.1. Construcţie prismatică sau cilindrică mai înaltă decît construcţiile din jur.2. Tură, piesă de şah. germ. Turm, prin intermediul săs. Turn (Cihac, II, 428; Borcea 215; Tiktin), cf. sb. torm, turan, slov. turen, mag. toron(y).
Trimis de blaurb, 10.04.2009. Sursa: DER

Dicționar Român. 2013.

Synonyms:
, , , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , / , / / , / , / , , / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , / (as in a lathe), , , , , , , , / , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , , / , , , , , ,


Look at other dictionaries:

  • Turn — (t[^u]rn), v. t. [imp. & p. p. {Turned}; p. pr. & vb. n. {Turning}.] [OE. turnen, tournen, OF. tourner, torner, turner, F. tourner, LL. tornare, fr. L. tornare to turn in a lathe, to rounds off, fr. tornus a lathe, Gr. ? a turner s chisel, a… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • turn — [tʉrn] vt. [ME turnen < OE turnian & OFr turner, tourner, both < L tornare, to turn in a lathe, turn < tornus, lathe < Gr tornos, lathe, carpenter s compasses, akin to terein, to bore through: for IE base see THROW] I to cause to… …   English World dictionary

  • turn — ► VERB 1) move in a circular direction wholly or partly around an axis. 2) move into a different position, especially so as to face or move in the opposite direction. 3) change in nature, state, form, or colour; make or become. 4) shape on a… …   English terms dictionary

  • Turn — Turn, v. i. 1. To move round; to have a circular motion; to revolve entirely, repeatedly, or partially; to change position, so as to face differently; to whirl or wheel round; as, a wheel turns on its axis; a spindle turns on a pivot; a man turns …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Turn — Turn, n. 1. The act of turning; movement or motion about, or as if about, a center or axis; revolution; as, the turn of a wheel. [1913 Webster] 2. Change of direction, course, or tendency; different order, position, or aspect of affairs;… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • turn — turn; coun·ter·turn; re·turn·abil·i·ty; re·turn·able; re·turn·ee; re·turn·less; tac·i·turn; tac·i·turn·ly; top·sy·turn; turn·able; turn·bull s; turn·dun; turn·halle; turn·pik·er; turn·sole; turn·ver·ein; un·turn; noc·turn; re·turn; turn·wrest;… …   English syllables

  • Turn — may refer to:In music: *Turn (music), a sequence of several notes next to each other in the scale *Turn (band), an Irish rock group:* Turn LP, a 2005 rock album by Turn * Turn (The Ex album), a 2004 punk album by The Ex * Turn (Feeder song), a… …   Wikipedia

  • turn — [n1] revolution, curving about face, angle, bend, bias, bow, branch, change, changeabout, circle, circuit, circulation, circumvolution, corner, curve, cycle, departure, detour, deviation, direction, drift, flection, flexure, fork, gyration, gyre …   New thesaurus

  • Turn It Up — «Turn It Up» Sencillo de Paris Hilton del álbum Paris Publicación 15 de julio de 2006 Formato Descarga digital, sencillo en CD Grabación 2006 …   Wikipedia Español

  • Turn It Up — may refer to:* Turn It Up (film), a 2000 drama/musical movie * Turn It Up! , an American television game show * Turn It Up (album), an album by Shannon Noll * , an album by Busta Rhymes * Turn It Up (Johnta Austin song) * Turn It Up (Brandy song) …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.