serie

SÉRIE, serii, s.f. 1. Înşiruire de termeni care se succedă potrivit unei anumite legi; succesiune neîntreruptă de lucruri, de fapte etc. de acelaşi fel, care formează un ansamblu sau care sunt considerate astfel; şir; p. ext. mulţime, sumă. ♢ loc. adj. De serie = (despre mărfuri, obiecte) fabricat, confecţionat după acelaşi tip, împreună cu alte obiecte asemănătoare; comun, obişnuit, banal. ♢ loc. adv. În serie = în multe exemplare după acelaşi tip, în număr mare. ♦ Grup, tranşă, categorie într-o succesiune sau într-o clasificare. 2. Expresie matematică formată dintr-o infinitate de termeni care se deduc unul din altul conform unei anumite reguli şi care sunt legaţi între ei cu semnul plus sau minus. 3. (chim.) Grup de compuşi organici caracterizaţi prin faptul că fiecare are în molecula lui câte un atom de carbon şi doi atomi de hidrogen mai mult decât compusul precedent al grupului. 4. Număr de ordine care se aplică pe mărfurile fabricate într-un număr mare de exemplare de acelaşi tip. ♢ Seria zero = primele cantităţi dintr-un produs nou, executate de o întreprindere în timpul însuşirii fabricaţiei în serie a produsului respectiv. ♦ Număr caracteristic unuia dintre tipurile de fabricaţie a unor produse finite. 5. Complex de straturi (strat) care s-au depus în timpul unei epoci geologice. 6. Grup de sunete sau de foneme caracterizate printr-o trăsătură comună. – Din fr. série, lat. séries.
Trimis de claudia, 13.09.2007. Sursa: DEX '98

SÉRIE s. 1. număr, seamă, sumă. (A ridicat o serie de probleme.) 2. rând. (Cloşca scoate o nouă serie de pui.) 3. înşirare, înşiruire, succesiune, şir. (O lungă serie de raţionamente.) 4. promoţie. (Prima serie de studenţi din noua facultate.) 5. (fiz.) serie radioactivă v. familie radioactivă. 6. (fiz., chim.) serie electrochimică = şirul lui Volta. 7. (chim.) serie alifatică = serie grasă; serie grasă = serie alifatică.
Trimis de siveco, 05.08.2004. Sursa: Sinonime

série s. f. (sil. -ri-e), art. séria (sil. -ri-a), g.-d. art. sériei; pl. sérii, art. sériile (sil. -ri-i-)
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

SÉRI//E seriei f. 1) Succesiune de elemente omogene; şir; rând. 2) Ansamblu de obiecte de acelaşi fel, aranjate într-o anumită ordine. O serie de timbre. 3) Categorie de clasificare. seriea unei obligaţii. 4) Număr de ordine aplicat pe produsele de acelaşi fel fabricate în cantităţi mari. 5) mat. Şir de numere sau de expresii care se succed conform unor anumite legi. 6) chim. Ansamblu de compuşi derivaţi unul din altul, care au aceeaşi formulă generală. [G.-D. seriei; Sil. -ri-e] /<fr. série, lat. series
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

SÉRIE s.f. 1. Înşirare de termeni care se succedă potrivit unei anumite legi; înşiruire, succesiune de fiinţe, de lucruri sau de fapte de acelaşi fel sau asemănătoare. ♦ Repetare a aceluiaşi tip, a aceleiaşi acţiuni etc. ♦ În serie = (produs, fabricat) în număr mare, după acelaşi tip. 2. Grup de compuşi organici care se caracterizează prin aceea că fiecare are în molecula lui câte un atom de carbon şi doi atomi de hidrogen mai mult decât compusul precedent al grupului. 3. Expresie matematică formată dintr-o infinitate de termeni deduşi unul din altul după anumite reguli şi legaţi prin semnele plus sau minus. 4. (geol.) Succesiune de terenuri care corespunde în timp unei epoci. 5. Totalitatea fiinţelor, lucrurilor sau faptelor care urmează deodată la rând. ♦ Totalitatea mărcilor poştale emise cu o anumită ocazie sau care au o anumită temă. ♦ Parte dintr-o colecţie sau publicaţie periodică, având uneori un titlu aparte, în afară de cel general. 6. Număr de ordine aplicat pe mărfurile fabricate într-un număr mare de exemplare de acelaşi tip; număr de fabricaţie. 7. (fon.) Grup de sunete sau de foneme caracterizate printr-o trăsătură comună. [gen. -iei. / < fr. série, it. serie, lat. series].
Trimis de LauraGellner, 15.04.2007. Sursa: DN

SÉRIE s. f. 1. înşiruire de termeni care se succedă potrivit unei anumite legi; succesiune de fiinţe, lucruri, fapte de acelaşi fel sau asemănătoare; şir, mulţime. ♢ grup, categorie într-o clasificare; repetare a aceluiaşi tip, a aceleiaşi acţiuni etc. o în serie = (produs, fabricat) în număr mare, după acelaşi tip. ♢ (sport) grupă de concurenţi care dispută o probă de calificare. 2. grup de compuşi organici care se caracterizează prin aceea că fiecare are în molecula sa câte un atom de carbon şi doi atomi de hidrogen mai mult decât compusul precedent al grupului. 3. (mat.) expresie dintr-o infinitate de termeni deduşi unul din altul după anumite reguli şi legaţi prin semnele plus sau minus. o serie statistică = şir paralel a două caracteristici corelate după un anumit criteriu. 4. (geol.) succesiune de terenuri care corespunde în timp unei epoci. 5. ansamblul mărcilor poştale care formează o anumită emisiune. ♢ parte dintr-o colecţie sau publicaţie periodică, având uneori un titlu aparte, în afară de cel general. 6. număr de ordine pe mărfurile fabricate într-un număr mare de exemplare de acelaşi tip; număr de fabricaţie. 7. (fon.) grup de sunete sau foneme printr-o trăsătură comună. 8. (muz.) succesiune prestabilită de 12 sunete ale gamei cromatice, în care fiecare sunet are valoare egală. 9. (inform.) tratare a operaţiilor bit după bit. (< fr. série, lat. series)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Look at other dictionaries:

  • sérié — sérié …   Dictionnaire des rimes

  • Série TV — Série télévisée Séries télévisées par période / genre / origine Liste complète Une série télévisée (en abrégé série, ou familièrement série télé) est une œuvre de fiction audiovisuelle, composée d épisodes construits autour d éléments communs… …   Wikipédia en Français

  • série — [ seri ] n. f. • 1715; lat. series, spécialisé dès le XVIIe en math. 1 ♦ Math. Somme d un nombre fini de termes. Série harmonique : somme des inverses des entiers. Série convergente, telle que la somme de ses n premiers termes tend vers une… …   Encyclopédie Universelle

  • Serie A — Vorlage:InfoboxFußballwettbwerb/Wartung/Logoformat Verband FIGC Erstaustragung 6. Oktober 1929 Hierarchie 1. Liga Mannschaften …   Deutsch Wikipedia

  • Serie-B — Verband FIGC Erstaustragung 6. Oktober 1929 Mannschaften 22 Teams …   Deutsch Wikipedia

  • Serie D — is the top level of the Italian non professional football association called Lega Nazionale Dilettanti . The association represents over a million football players and thousands of football teams across Italy. Serie D ranks just below Lega Pro… …   Wikipedia

  • Serie B — Vorlage:InfoboxFußballwettbwerb/Wartung/Logoformat Verband FIGC Erstaustragung 6. Oktober 1929 Hierarchie 2. Liga …   Deutsch Wikipedia

  • Serie — Série Voir « série » sur le Wiktionnaire …   Wikipédia en Français

  • Serie D — 2010/11 Fundación 1948 País …   Wikipedia Español

  • serie — sustantivo femenino 1. Conjunto de cosas relacionadas entre sí que ocurren o se suceden una detrás de otra: Los niños tenían que ordenar una serie de cubiletes según su tamaño. 2. Conjunto de personas o cosas que guardan relación entre sí, pero… …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.