pol


pol
POL1, poli, s.m. 1. Fiecare dintre cele două puncte situate la capetele axei de rotaţie a pământului şi în care se reunesc toate meridianele geografice; p. ext. regiunea din jurul acestor două puncte. ♢ Pol ceresc = fiecare dintre cele două puncte în care prelungirea axei de rotaţie a pământului, trecând prin cei doi poli tereştri, intersectează sfera cereasca. Pol magnetic terestru = punct pe suprafaţa pământului în care acul magnetic are poziţia verticală (înclinaţia magnetică este de 90°). 2. (mat.) Fiecare dintre cele două puncte în care un diametru al sferei intersectează sfera. 3. (fiz.) Fiecare dintre cele două puncte sau regiuni ale unui corp opuse una celeilalte din punctul de vedere al unei anumite proprietăţi. ♢ Pol electric pozitiv (sau negativ) = fiecare dintre cele două regiuni ale unui corp polarizat electric, de la care diverg sau către care converg liniile de câmp ale inducţiei magnetice. 4. Zonă a miezului feromagnetic al unui circuit magnetic pe unde fluxul magnetic principal sau cel util trece din materialul feromagnetic în aer, sau invers. 5. Parte componentă a unei maşini electrice, care contribuie la magnetizarea circuitului magnetic al maşinii. 6. Piesă a unei pile galvanice care stabileşte contactul cu circuitul exterior. 7. fig. Fiecare dintre punctele, situaţiile etc. aflate la două extremităţi opuse. – Din fr. pôle, lat. polus.
Trimis de oprocopiuc, 29.03.2004. Sursa: DEX '98

POL2, poli, s.m. Monedă de metal sau de hârtie valorând douăzeci de lei, care a circulat în ţara noastră; douăzeci de lei. ♦ Nume dat mai multor monede ruseşti şi franţuzeşti (de aur) care au circulat în ţările române în sec. XIX; napoleon. – Din rus. pol.
Trimis de oprocopiuc, 29.03.2004. Sursa: DEX '98

POL3 subst. (înv.) Jumătate (dintr-un întreg, dintr-o unitate). – Din sl. polŭ.
Trimis de oprocopiuc, 29.03.2004. Sursa: DEX '98

POL s. (fiz.) 1. (înv.) punct. (pol al magnetului.) 2. pol pozitiv = anod, (înv.) placă.
Trimis de siveco, 05.08.2004. Sursa: Sinonime

POL s. v. jumătate.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

pol (terestru, electric, monedă) s. m., pl. poli
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

pol (jumătate) s. n.
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

Pólul Nord s. m. + s. n.
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

Pólul Sud s. m. + s. n.
Trimis de siveco, 08.12.2007. Sursa: Dicţionar ortografic

POL1 poli m. 1) geogr. Fiecare dintre cele două puncte situate la capetele (de nord şi de sud) ale axei de rotaţie a Pământului. 2) Regiune situată în jurul acestor puncte. polul nord. polul sud. ♢ pol ceresc fiecare dintre punctele de intersecţie a axei Pământului cu sfera cerească. 3) Fiecare dintre capetele opuse ale unui magnet. 4) mat. Fiecare dintre cele două puncte de intersecţie a unei sfere cu diametrul ei. 5) fiz. Fiecare dintre extremitaţile unui circuit electric, una cu sarcină pozitivă, iar cealaltă cu sarcină negativă. 6) fig. Parte extremă, opusă a ceva. polii unei discuţii. /<fr. póle, lat. polus
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

POL2 poli m. înv. 1) Monedă franceză de aur în valoare de 20 de franci, cu circulaţie şi în alte ţări europene. 2) Monedă rusească egală cu jumătate de sorocovăţ. 3) fam. Monedă sau bancnotă de douăzeci de lei. /cf. rus. pol
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

POL s.m. 1. (mat.) Fiecare dintre cele două puncte în care o axă străpunge sfera. ♦ Originea unui sistem de coordonate polare. 2. (Astr.) Fiecare dintre cele două extremităţi ale axei Pământului. ♦ Pol ceresc = fiecare dintre cele două puncte în care bolta cerească pare să fie atinsă de axa în jurul căreia se efectuează mişcarea diurnă a aştrilor. 3. (fiz.) Fiecare dintre capetele opuse ale unui magnet; fiecare dintre centrele de sarcină electrică ale unei pile electrice sau ale unui curent electric. 4. (fig.) Extremităţi, puncte opuse unul faţă de celălalt. [pl. poli, (s.n.) poluri. / < fr. pôle, cf. germ. Pol < lat. polus , gr. polos < polein – a se întoarce, a se învârti].
Trimis de LauraGellner, 03.02.2007. Sursa: DN

POL1 s. n. 1. (mat.) fiecare dintre cele două puncte în care o axă străpunge sfera. ♦ origine a unui sistem de coordonate polare. 2. fiecare dintre cele două extremităţi ale axei Pământului. ♦ pol ceresc = fiecare dintre cele două puncte de intersecţie a axei Pământului cu bolta cerească. 3. (fiz.) fiecare dintre capetele opuse ale unui magnet; fiecare dintre centrele de sarcină electrică ale unei pile electrice sau ale unui curent electric. 4. (mat.) punct singular al unei transformări geometrice. 5. extremitate a fusului celular, către care migrează cromozomii. 6. (fig.) fiecare dintre punctele, situaţiile etc. aflate la extremităţi. (< fr. pôle, lat. polus, gr. polos)
Trimis de raduborza, 07.09.2008. Sursa: MDN

-PÓL2 elem. "dreptul de a vinde". (< fr. -pole, cf. gr. polein, a vinde)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

pol (póli), s.m.1. (înv.) Jumătate. – 2. Monedă de aur de 20 de franci şi apoi de 20 de lei. – 3. Douăzeci de lei. sl. polĭ (Cihac, II, 274), invariabil cu primul sens. Cel de al doilea se explică de obicei prin rus. poluimperial "napoleon" (Tiktin, Scriban) explicaţie care nu ia în seamă că napoleonul trebuie să valoreze zece franci. După Puşcariu, Dacor., I, 602, din Napoleon, prin intermediul ngr. ἔνα(να)πολεόνι; dar tot aşa se numeau şi ludovicii de aur. Mai probabil, s-a numit aşa la început o monedă de aur diferită, cf. engl. half crown, rus. polùcha "jumătate de monedă". – Der. polidor, s.m. (arg., douăzeci de lei), formaţie glumeaţă în care pare prezentă ideea de "aur" (după ipoteza de nesusţinut a lui Paşca, Dacor., IX, 328, de la Polidor, fiul lui Priam, cf. Graur, BL, V, 224); polcă, s.f. (dans), din ceh. polka, pulka, parţial prin intermediul fr. polka; cf. polturac.
Trimis de blaurb, 14.11.2008. Sursa: DER

Dicționar Român. 2013.

Look at other dictionaries:

 • POL&IS — POL IS (Politik internationale Sicherheit) ist ein von der Bundeswehr durchgeführtes, interaktives Planspiel, das politische, ökonomische und ökologische Aspekte der internationalen Politik berücksichtigt. Im Spiel wird in vereinfachter Weise der …   Deutsch Wikipedia

 • Pol&is — POL IS (Politik internationale Sicherheit) ist ein von der Bundeswehr durchgeführtes, interaktives Planspiel, das politische, ökonomische und ökologische Aspekte der internationalen Politik berücksichtigt. Im Spiel wird in vereinfachter Weise der …   Deutsch Wikipedia

 • POL&IS — (Politik internationale Sicherheit) ist ein von der Bundeswehr durchgeführtes, interaktives Planspiel, das politische, ökonomische und ökologische Aspekte der internationalen Politik berücksichtigt. Im Spiel wird in vereinfachter Weise der… …   Deutsch Wikipedia

 • pół — {{/stl 13}}{{stl 8}}licz. ndm {{/stl 8}}{{stl 7}} jedna z dwu równych części jakiejś całości, czasem także w przybliżeniu równych części; połowa : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pół chleba. Pół kilograma śliwek. Pół tysiąca złotych. Pół roku. Dzielić coś na …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • POL-34 — is a Polish academic computer network created to provide high speed Internet access and to conduct network based research. Most of the government founded higher education organisations and all of metropolitan area networks in Poland are connected …   Wikipedia

 • Pol — [po:l], der; s, e: Schnittpunkt von Achse und Oberfläche der Erde: der Flug von Kopenhagen nach San Francisco führt über den Pol. Zus.: Nordpol, Südpol. * * * Pol1 〈m. 1〉 1. Drehpunkt, Mittelpunkt 2. nördlicher bzw. südlicher Endpunkt der… …   Universal-Lexikon

 • pol — pȏl m <N mn pólovi, G pólōvā> DEFINICIJA 1. geogr. krajnja točka zamišljene rotacijske osi nebeskih tijela [Sjeverni pol; Južni pol] 2. fiz. pozitivno ili negativno nabijen izvor elektriciteta 3. pren. suprotna, oprečna strana [na drugom… …   Hrvatski jezični portal

 • Pol — Saltar a navegación, búsqueda Pol Bandera …   Wikipedia Español

 • Pol-ka — Producciones is a television and film production company in Buenos Aires, Argentina, commonly referred to as Pol ka.The company was launched in 1994 and is owned by Adrián Suar and Fernando Blanco. The firm was started when their first television …   Wikipedia

 • Pol — »Endpunkt der Erdachse«: Das Substantiv wurde im frühen 18. Jh. aus gleichbed. lat. polus entlehnt, das seinerseits aus griech. pólos »Drehpunkt, Achse; Erdpol« übernommen ist. Stammwort ist griech. pélein »in Bewegung sein«, das zu der unter ↑… …   Das Herkunftswörterbuch

 • pol|i|cy — pol|i|cy1 «POL uh see», noun, plural cies. 1. a plan of action; way of management: »government policies. It is a poor policy to promise more than you can do. The tight money policy was also reducing the pressure on prices (Time). 2. practical… …   Useful english dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.