a
A1 s.m. invar. Prima literă a alfabetului limbii române; sunetul notat cu această literă (vocală deschisă nerotunjită medială). ♢ expr. De la a la z = de la început până la sfârşit; totul, în întregime.
Trimis de gall, 04.01.2009. Sursa: DEX '98

A2 interj. Exclamaţie care exprimă: surprindere, admiraţie, entuziasm; plăcere, satisfacţie; necaz, supărare; regret; indignare, reamintirea bruscă a unui lucru omis; ah (2).
Trimis de gall, 22.09.2008. Sursa: DEX '98

A3 prep. 1. (Precedă infinitivul scurt ca formă-tip a verbului) A lucra. 2. (Exprimă un raport de comparaţie sau de asemănare) Miroase a pământ. ♦ În semn de... Fluieră a pagubă. 3. (Intră în compunerea unor adverbe, locuţiuni adverbiale şi prepoziţionale şi a unor substantive şi adjective în care este inclus tot) De-a dreapta, atoatevăzător, atotputernic. – lat. ad.
Trimis de gall, 02.02.2008. Sursa: DEX '98

A5- Element de compunere care indică absenţa, excluderea etc. Amoral, anhidru. [var.: an-] – Din fr. a-.
Trimis de gall, 13.11.2006. Sursa: DEX '98

A-/AN- pref. "privativ, negativ". (< fr. a-, an-, cf. gr. a-, an-, fără, lipsit de)
Trimis de tavi, 08.01.2003. Sursa: MDN

A, a s. m. invar.
Trimis de siveco, 25.01.2005. Sursa: Dicţionar ortografic

a prep.
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

a/aaa interj.
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

de a prep. (în construcţii infinitivale: de a munci, în tempo lent)
Trimis de siveco, 09.03.2009. Sursa: Dicţionar ortografic

de-a prep. (în loc. adv., inclusiv cele cu nume de jocuri, totdeauna; în construcţii infinitivale numai în tempo rapid)
Trimis de siveco, 30.01.2008. Sursa: Dicţionar ortografic

A1 prep. 1) (exprimă raport de identificare sau de asemănare) Miroase a trandafir. 2) (exprimă raport prezumtiv) Nu-i a bine. Vremea e a ploaie. /<lat. ad
Trimis de siveco, 13.05.2008. Sursa: NODEX

A2 interj. (se foloseşte pentru a exprima: a) bucurie, plăcere, admiraţie; b) surprindere, mirare; c) durere, întristare, regret, supărare; d) reamintire bruscă). /Onomat.
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

a7/aa interj.
Trimis de gall, 12.01.2008. Sursa: DOOM 2

a prep.1. (înv.) Exprimă o relaţie spaţială (cu sau fără ideea de mişcare): şezu a dreapta lui Dumnezeu (Coresi). – 2. (înv.) Exprimă o relaţie temporală sau instrumental-modală: sîmbătă a prînzul cel mare (n. Costin). – 3. (înv.) De la sensul spaţial s-a dezvoltat un sens cauzal: mearsă în pădure a lemne (Dosoftei). – 4. Exprimă o relaţie de identitate, fie reală, fie presupusă: cîinii latră a om străin (n. Gane). – 5. Însoţeşte inf. scurt şi (înv.) inf. lung. În primul caz, se suprimă la timpurile compuse cu inf. (voi fugi), după a şti şi a putea (nu pot face nimic) şi după un pron.rel.-inter. (n-are ce face). – 6. (înv.) Însoţeşte gen. dat. nedeterminat: nice frate a frate va folosi, nice părinte a fecior (Varlaam). lat. ad, al cărui rezultat romanic este în general a (Puşcariu 1; Candrea-Dens., 1; REW 136; DAR). Toate întrebuinţările din rom. sînt romanice, chiar şi gen.-dat.: cf. Puşcariu, Lr., 190 (citat din CIL, XIII, 2483: membra ad duos fratres, rom. membrele a doi fraţi). A fost înlocuit treptat şi astăzi aproape complet, de la. Tendinţa actuală este de a i se limita folosirea la 4 şi 5.
Trimis de blaurb, 23.08.2007. Sursa: DER

a interj. – Exprimă surpriză, cu un sens secundar de mirare sau de indignare. Creaţie expresivă.
Trimis de blaurb, 07.03.2006. Sursa: DER

Dicționar Român. 2013.

Look at other dictionaries:

 • A — ([.a] emph. [=a]). 1. [Shortened form of an. AS. [=a]n one. See {One}.] An adjective, commonly called the indefinite article, and signifying one or any, but less emphatically. At a birth ; In a word ; At a blow . Shak. Note: It is placed before… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Ä — or ä , is a character which represents either a letter from several extended Latin alphabets, or the letter A with umlaut or diaeresis. As an independent letter The letter Ä occurs in the Swedish, Finnish, Estonian, and Slovak alphabets, where i …   Wikipedia

 • Â — (a circumflex) is a letter of the Romanian and Vietnamese alphabets. This letter also appears in Croatian, French, Portuguese, Serbian, Frisian, Welsh Language, Friulian, Turkish and Walon language as a variant of the letter “a”.Usage in various… …   Wikipedia

 • A — (named [=a] in the English, and most commonly [ a] in other languages). The first letter of the English and of many other alphabets. The capital A of the alphabets of Middle and Western Europe, as also the small letter (a), besides the forms in… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • A — ([.a]), prep. [Abbreviated form of an (AS. on). See {On}.] 1. In; on; at; by. [Obs.] A God s name. Torn a pieces. Stand a tiptoe. A Sundays Shak. Wit that men have now a days. Chaucer. Set them a work. Robynson (More s Utopia). [1913 Webster] 2.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • A++ — stands for abstraction plus reference plus synthesis which is used as a name for the minimalistic programming language that is built on ARS.ARS is an abstraction from the Lambda Calculus , taking its three basicoperations, and giving them a more… …   Wikipedia

 • Á — (a acute) is a letter of the Czech, Faroese, Hungarian, Icelandic, and Slovak languages. This letter also appears in Irish, Occitan, Portuguese, Spanish, and Vietnamese as a variant of the letter “a”.Usage in various languagesChineseIn Chinese… …   Wikipedia

 • Ã — Ã/ã (a tilde) is a letter used in some languages, generally considered a variant of the letter A.In Portuguese, Ã/ã represents a nasal central unrounded vowel, normally transcribed in IPA as IPA|/ɐ̃/ (its exact height varies from open to mid… …   Wikipedia

 • A- — A, as a prefix to English words, is derived from various sources. (1) It frequently signifies on or in (from an, a forms of AS. on), denoting a state, as in afoot, on foot, abed, amiss, asleep, aground, aloft, away (AS. onweg), and analogically,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • A — [From AS. of off, from. See {Of}.] Of. [Obs.] The name of John a Gaunt. What time a day is it ? Shak. It s six a clock. B. Jonson. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • A — A barbarous corruption of have, of he, and sometimes of it and of they. So would I a done A brushes his hat. Shak. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”