stat


stat
STAT2, state, s.n. 1. Listă, tabel. ♦ (În sintagma) Stat de plată = tabel, listă în care sunt înscrise drepturile băneşti pe care le achită o întreprindere lucrătorilor ei. ♢ Stat de funcţii = document (sub formă de tabel) în care sunt înscrise posturile, funcţiile, salariile etc. dintr-o întreprindere, instituţie etc. 2. (În sintagma) Stat personal = dosar care cuprinde specificarea tuturor mutaţiilor de serviciu ale unui angajat şi starea lui civilă, socială etc. [var.: ştat s.n.] – Din lat. status (cu sensurile fr. état). cf. it. s t a t o .
Trimis de LauraGellner, 29.01.2009. Sursa: DEX '98

STAT1, state, s.n. 1. Teritoriul şi populaţia asupra cărora îşi exercită autoritatea această organizaţie; ţară. ♢ loc. adj. De stat = a) care emană de la stat1; b) care e condus şi controlat de stat1, care aparţine statului1; c) care angajează statul1, care se referă la stat1. ♦ Om (sau bărbat) de stat = persoană care are un rol important în conducerea treburilor ţării. 2. (La pl., în evul mediu). Denumire a organelor reprezentative din anumite ţări. 3. (mil.; în sintagma) Stat major = organ de conducere a trupelor format din ofiţeri, care funcţionează pe lângă comandamentele marilor unităţi militare sau la nivelul întregii armate; sediul, localul acestui organ de conducere. – Din it. Stato, lat. status (cu unele sensuri după fr. état).
Trimis de LauraGellner, 12.12.2008. Sursa: DEX '98

STAT1, state, s.n. 1. Organizaţie politică a clasei economiceşte dominante, care are ca scop apărarea ordinii economice existente şi reprimarea împotriva altor clase; teritoriul şi populaţia asupra cărora îşi exercită autoritatea această organizaţie; ţară. ♢ Stat socialist = stat de tip nou, înfăptuit şi condus de clasa muncitoare, a cărui esenţă o formează dictatura proletariatului şi care are ca scop desfiinţarea exploatării şi construirea societăţii fără clase. ♢ loc. adj. De stat = a) care emană de la stat; b) care e condus şi controlat de stat, care aparţine statului; oficial; c) care angajează statul, care se referă la stat. ♦ Om (sau bărbat) de stat = persoană cu rol important în conducerea treburilor ţării. 2. (La pl., în orânduirea feudală). Denumire a organelor reprezentative din anumite ţări. Statele generale din Franţafr. état (lat. lit. status).
Trimis de claudia, 12.12.2008. Sursa: DLRM

STAT3, staturi, s.n. 1. Faptul de a sta. ♦ Şedere, rămânere, zăbovire. 2. Înălţime a corpului omenesc, statură; p. ext. înfăţişare. ♢ Un stat de om = măsură pentru înălţimi (egală cu lungimea obişnuită a unui om). ♦ Trup, corp omenesc. – v. sta.
Trimis de claudia, 12.12.2008. Sursa: DEX '98

SECRETAR DE STÁT s. v. ministru de externe.
Trimis de siveco, 13.10.2008. Sursa: Sinonime

STAT s. şedere. (statul lui acolo a durat 3 zile.)
Trimis de siveco, 12.12.2008. Sursa: Sinonime

STAT s. 1. ţară, (înv. şi reg.) stăpânire, (înv.) memlechet, poliţie publică. (Un stat înfloritor.) 2. v. putere. 3. stat federal v. federaţie.
Trimis de siveco, 01.03.2009. Sursa: Sinonime

STAT s. v. amplasament, aşezare, caz, circumstanţă, condiţie, conjunctură, demnitate, făptură, ipostază, împrejurare, înălţime, loc, postură, poziţie, rang, situaţie, stare, statură, talie, titlu, toiag.
Trimis de siveco, 12.12.2008. Sursa: Sinonime

stat (ţară, tabel) s. n., pl. státe
Trimis de siveco, 12.12.2008. Sursa: Dicţionar ortografic

stat (şedere) s. n., pl. státuri
Trimis de siveco, 12.12.2008. Sursa: Dicţionar ortografic

stat (înălţime a corpului omenesc) s. n., pl. státuri
Trimis de siveco, 12.12.2008. Sursa: Dicţionar ortografic

STAT1 n. Şedere într-un loc (un anumit timp). /v. a sta
Trimis de siveco, 12.12.2008. Sursa: NODEX

STAT2 state n. 1) Instituţie politico-administrativă a societăţii în frunte cu un guvern şi cu organele acestuia, cu ajutorul cărora se asigură funcţionarea vieţii sociale pe un anumit teritoriu; ţară. ♢ De stat a) care reprezintă interesele statului; b) care este condus de stat; c) care aparţine statului. 2) (în unele ţări) Unitate administrativ-teritorială autonomă. 3) : stat-major a) organ de conducere a forţelor armate (pe lângă mari unităţi militare); b) sediu al acestui organ de conducere. /<lat. status, fr. état, it. stato, germ. Status
Trimis de siveco, 12.12.2008. Sursa: NODEX

STAT3 state n. 1) la pl. Efectivul permanent al unei întreprinderi, instituţii, organizaţii etc. A reduce statele. 2) Listă în care sunt indicate posturile şi categoriile de salarii de care dispune o întreprindere, instituţie etc. /<lat. status, fr. état
Trimis de siveco, 12.12.2008. Sursa: NODEX

STAT4 staturi n. v. STATURĂ.Mic de stat de statură joasă. De un stat de om de înălţimea unui om. /v. a sta
Trimis de siveco, 12.12.2008. Sursa: NODEX

-STÁT Element secund de compunere savantă cu semnificaţia "stabilizator". "care menţine staţionar". [< fr., it. -state, cf. gr. states].
Trimis de LauraGellner, 12.12.2008. Sursa: DN

stat, -ă, adj. (înv.; despre lichide) stătut.
Trimis de blaurb, 12.12.2008. Sursa: DAR

STAT1 s.n. 1. Organizaţia politică a clasei economiceşte dominante în societate, care are drept scop apărarea ordinii economice şi politice existente şi reprimarea împotriva claselor opuse; ţară. 2. Unitate administrativ-teritorială autonomă în unele republici din America şi în Australia. 3. (La pl.; în orânduirea feudală) Denumire a organelor reprezentative din anumite ţări. [pl. -te, -turi. / < lat. status, it. stato, fr. état].
Trimis de LauraGellner, 12.12.2008. Sursa: DN

STAT2 s.n. 1. Tablou în care sunt specificate drepturile băneşti pe care le au de primit la un moment dat colaboratorii unei întreprinderi sau ai unei instituţii. ♦ Tablou, listă. 2. Stat de organizare (sau de funcţii) = tablou care cuprinde posturile necesare unei întreprinderi sau instituţii, cu specificarea categoriilor de retribuire corespunzătoare. 3. Stat personal = dosar care cuprinde specificarea mutaţiilor de serviciu ale unui salariat şi actele acestuia. [pl. -te. / < lat. status, cf. it. state, fr. état].
Trimis de LauraGellner, 12.12.2008. Sursa: DN

STAT1 s. n. 1. instituţie suprastructurală, instrument principal de organizare teritorială şi administrativă a unei ţări. 2. de stat = care emană de la stat (1); condus şi controlat de stat; referitor la stat. ♦ om (sau bărbat) de stat = persoană cu rol important în conducerea statului; lovitură de stat = acţiunea rapidă care urmăreşte răsturnarea regimului politic existent şi preluarea, prin forţă, a puterii politice de stat de către un grup de persoane; puci. 3. (pl.; în feudalism) denumire a organelor reprezentative din anumite ţări. (< it. stato lat. status, după fr. état,)
Trimis de raduborza, 12.12.2008. Sursa: MDN

STAT2 s. n. 1. tabel în care sunt specificate drepturile băneşti pe care le au de primit la un moment dat colaboratorii unei întreprinderi sau instituţii. ♢ tablou, listă. 2. stat de organizare (sau de funcţii) = tabel cuprinzând posturile necesare unei întreprinderi sau instituţii, cu specificarea categoriilor de retribuire corespunzătoare. 3. stat personal = dosar cu specificarea mutaţiilor de serviciu ale unui angajat şi actele acestuia. (< lat. status, it. stato, după fr. état)
Trimis de raduborza, 12.12.2008. Sursa: MDN

STAT3(O)-, -STÁT, -STÁTIC elem. "echilibru"; "care stă drept", "care opreşte"; "static". (< fr. sta/o/-, -stat, -statique, cf. gr. statos, statikos)
Trimis de raduborza, 12.12.2008. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Look at other dictionaries:

 • stat — stat·able; stat·al; stat·ampere; stat·coulomb; stat·ed·ly; stat·farad; stat·henry; stat·i·cal·ly; stat·i·ce; stat·ics; stat·i·scope; stat·ism; stat·is·ti·cian; stat·i·tron; stat·o·blast; stat·ohm; stat·ol·a·try; stat·o·lith; stat·u·a·rist;… …   English syllables

 • Stät — Stät, er, este, adj. & adv. ein mit Staat, Statt u.s.f. von stehen abstammendes Wort, welches nur noch in einigen figürlichen Bedeutungen üblich ist. 1. Fest, unbeweglich, im Gegensatze des unstät. Stäte Augen. Die Augen stät auf etwas richten.… …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

 • -stat — ♦ Élément, du gr. statos « stable » : aérostat, thermostat. stat élément, du gr. statos, stationnaire . ⇒ STAT, élém. formant Élém. tiré du gr. « qui (se) maintient, qui (se) stabilise », entrant dans la constr. de …   Encyclopédie Universelle

 • Stat. — Stat. Stat. abbrstatutes Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996. Stat. United States Statutes at Large …   Law dictionary

 • stät — 〈Adj.〉 Sy stätig, stätisch 1. 〈schweiz.〉 = stetig 2. 〈alem.〉 störrisch (vom Pferd) [→ stehen] * * * stät (schweiz.): ↑ stet. * * * Stat, das; , [gek. aus elektrostatisch] ( …   Universal-Lexikon

 • -stat- — [Kurzw. aus engl. statistical = statistisch]: in Bez. von statistischen Copolymeren ein kursiv gesetztes Strukturinfix zur Kennzeichnung der statistischen Aufeinanderfolge der versch. Monomermoleküle in der Kette, z. B. Poly(styrol stat… …   Universal-Lexikon

 • stat. — stat. (stationary) adj. not moving; fixed in place, not movable; static, unchanging; settled, not moving from place to place stat. (statue) n. 3 dimensional sculpture or cast of a person or animal stat. (statute) n. law; code, set of rules …   English contemporary dictionary

 • stat|ic — «STAT ihk», adjective, noun. –adj. 1. in a fixed or stable condition; not in a state of progress or change; at rest; standing still: »a static character in a novel. Life does not remain static, but changes constantly. SYNONYM(S): passive,… …   Useful english dictionary

 • -stat — [stat] combining form an instrument or agent that keeps something (specified) stable or stationary [thermostat, heliostat] …   English World dictionary

 • stat — stat1 [stat] n. [ModL stata < Gr statēs, akin to STASH] [Informal] short for STATISTIC stat2 abbrev. 1. statuary 2. statute(s) …   English World dictionary

 • stat´ed|ly — stat|ed «STAY tihd», adjective. 1. put into words; said; told: »the stated facts of a case. 2. fixed; settled; specified: »for a stated fee. School begins daily at a stated time. 3. explicitly set forth …   Useful english dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.